26.11.2020

Rozvrh_30_11_20_4_třída

Žádám všechny žáky, aby dodrželi příchod do školy ve stanovenou dobu – to je pro 4. ročník 8.10 hodin. Pokud přijdete o mnoho dřív, budete čekat na vpuštění před školou. Pokud přijdete pozdě, budete muset počkat až si vás vyzvedne vyučující.

Upozorňuji, že je nařízeno časté větrání ve třídách, proto doporučuji vrstvené oblečení, které je možno v případě odložit či obléct. Také budeme chodit na pravidelné vycházky. Proto je nutné dbát aktuálního stavu počasí a přizpůsobit tak oblečení.

V případě, že bude někomu z vás špatně, budete nachlazení (rýma, kašel, nevolnost, zvýšená teplota), zůstáváte doma a sledujete stránky třídy, kam budu zadávat probrané učivo toho dne.

Ve škole budete mít všichni roušky, je vhodné mít roušek několik a to z hygienických důvodů.

Těším se na viděnou v pondělí 30.11.2020

Jana Zvonková