25. 3. 2020

Milí žáci a rodiče, po matematice posílám pro kontrolu a opravu řešení úkolů z Aj.

PS str. 38 cv. 3 – Stačilo doplnit jen pomocné sloveso ! „do“ nebo „does “ ( pro 3.osobu), Chyták “ is“!

2. Do we go…..

3. Do our….

4. Does…

5. Does…

6. Is Beverly’s dad…

7. Does…

8. Do…

str. 39 – cv. 4 – opět jsme doplnili pomocné sloveso „do, does“ pro tvoření otázek. Pozor v jedné větě může být jen jedna koncovka „s“

2. When do Wendy and Jess start school?          6. …do you do…

3. … does Melissa go after school?                         7. …does Matthew live?

4. …does my mother listen to…?                            8. …does Lucy have…..

5. …do my friend have….?

cv. 5 – opět tvoření otázek a odpovědí s pomocným slovesem „do, does“ Pozor na zápor!

2. Do… play tennis? Yes, they do.      6. Does…like…? No, she doesn’t.

3. Does…play the…? Yes, she does.    7. …does… get up…?  She gets up at quarter to seven.

4. Does …like …? No, she doesn’t.      8. …does…like?  …likes… .

5. Do…? No, they don’t.

str. 40 – 41

cv. 1 tvoření časových údajů

2. …goes to school at nine o’clock.                             5. …she has a dinner at half past five.

3. …play basketball at five o’clock.                             6. … she watches TV at eight o’clock.

4. …she has a violin lesson at four o’clock.               7. … go swimming at twenty past seven.

8. … she goes to the shops at ten o’clock and plays computer games at three o’clock.

cv. 2

2. What’s the time? …  quarter past four.                 4. When do you get up?   I get up at quarter to eight.

3. When is our ….?  …at half past ten.                        5. When is Sue’s swimming leson?  … from ten to twelve … twenty to one.

6. When is Mike’s birthday party?  … at quarter past five.

cv. 3 doplnili jsme slovesa v jednotném a množném čísle

2. … play….                                                               6. …plays the …

3. …listens to…                                                         7. … go skiing.

4. …doesn’t play…                                                    8. … doesn’t play…

5. …play tennis and go swimming.

cv. 4

2. When do you have dinner?                                             5. I go swimming after school.

3. Jodie brushers her teeth every day.                              6. What sports do you play?

4. Kati and Zoli have breakfast in the kitchen.

I can…

  1. …tennis…two o’clock. …watch TV…six… quarter to seven.
  2. I have breakfast at half past eight. I go to school at ten to nine.  I do my homework from half past four to quarter to six.
  3.  doplnils o sobě:  I play….(druh  tvého sportu) …When do you play…(tvůj sport)    I play ….(tvůj sport) at…. (čas. údaj)   … do you play (název sportu)… I play in/at… ( místo, kde sport provozuješ)