12.6.2020 V prvouce se dozvíte něco o životě na poli. Učebnice str. 74 – 75, pracovní sešit str.66