Český jazyk
PL – doma si zkuste vypracovat, hlavně se zaměřte na chytáky (2. fotka)
PL – vyplnit první tři sloupce
Hra – deskovka, házej kostkou
Růžové pole: Řekni slovo příbuzné k vyjmenovanému slovu, které ti připomíná tento obrázek, postoupíš o tři kroky.
Hnědé pole: Řekni vyjmenované slovo, které ti připomíná tento obrázek, postoupíš o jeden krok.
Zelené pole: Řekni větu s vyjmenovaným slovem, které ti připomíná tento obrázek, postup o dva kroky.

Literatura – vyplň pracovní list (děláme už dlouho) + čítanka str. 66 – Masopust + PL o Masopustu – odpověz na otázky, myšlenková mapa

Sloh – hoď si kostkou postavu, zápletku a místo, podle všech hodů zkus vytvořit krátký příběh.

Anglický jazyk
PL – vyplň, celková gramatika a slovíčka – nácvik na test
PS – str. 30, 31 celá