14.10.2020

Písemné dělení jednociferným dělitelem (beze zbytku)

Písemné dělení jednociferným dělitelem (se zbytkem)

Předložky  x  Předpony

Pracovní listy si přijď vyzvednout do školy v pátek 16.10.2020 v době od 10.00 do 11.00 hodin 🙂