Vytvoření umělé sopky a následná demonstrace tvoření hornin vyvřelých (magmatických).