http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_3.html – různá témata

http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_4.html

http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/AJ_slovicka.html – videa

https://elt.oup.com/student/kidsunitedbrazil/kidsunited1a/games/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/kidsunitedbrazil/kidsunited3a/quiz/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/kidsunitedbrazil/kidsunited2a/games/?cc=cz&selLanguage=cs

http://www.adelescorner.org/ – různá témata

http://www.learningchocolate.com/

https://elt.oup.com/student/i-spy/games/?cc=cz&selLanguage=cs

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php – „mluvící“ Catherine – zadané anglické slovíčko správně vysloví

http://skolicka6.sweb.cz/ANGLICKEKRIZOVKY/BARVY.htm – křížovky – barvy a čísla

http://englishflashgames.blogspot.cz/ – různé hry

http://www.english-time.eu/pro-deti/interaktivni-hry/ – hry