Den učitelů v podání našich žáků. Učitelé – žáci si vedli naprosto skvěle. Byli velmi pečlivě připraveni a moc jim to slušelo.