12.6.2020

A máme tu poslední zadávání úkolů, tak si toho užijte a závěrečné úkoly vypracujte opravdu pečlivě 🙂 Než přejdu k vlastnímu zadání, nejprve několik bodů, které je třeba splnit.

1. Připravte si k předání všechny zapůjčené učebnice – Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina – tyto učebnice důkladně zbavte obalů, případných poznámek (věřím, že pouze tužkou, kterou vygumujete) a uveďte do stavu k předání. Pokud se vám „povedlo“ učebnici poškodit, připravte si finanční obnost, protože jste po celý rok měli zodpovědnost za její stav. V případě vypadlých listů, prosím, správně přilepit průhlednou lepící páskou 🙂

2. Přinesete všechny vaše Pracovní sešity – Český jazyk, Počítáme zpaměti a také velký červený sešit, kam jsme si lepili vyjmenovaná slova. Tyto sešity vám přes prázdniny uschovám ve škole a na začátku čtvrté třídy v nich budeme pokračovat 🙂

3. Přinesete sešity do Matematiky a Českého jazyka, kde jste vypracovávali úkoly zadávané prostřednictvím školních stránek. Pečlivě budu kontrolovat, jak jste učivu rozuměli a co je potřeba dopilovat 🙂

UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY A ŠKOLNÍ SEŠITY PŘINESETE SPOLU S POTVRZENÝM SOUHLASEM O ZAKOUPENÍ POMŮCEK V PÁTEK 19. 6. 2020 V DOBĚ OD 9.00 DO 11.00 HODIN. Přineste si s sebou také finanční obnos pro případnou úhradu poškozených učebnic. Ze školy si odnesete vaše přezůvky a věci, které zůstaly v šatně 🙂

Seznam učebních pomůcek pro školní rok 2020 / 2021 vložím v pondělí 15. 6. 2020. Pokud nebudou mít rodiče možnost tisku, dodám v listinné formě (oznamte telefonem).

A nyní úkoly 🙂

Pondělí

Český jazyk – opakování učiva 3. ročníku

Učebnice

str. 114 – Září – cv. 1. b) a 2. a)  – vypracuj do sešitu

str. 114 – Říjen – cv. 1. b) a 2. a) – vypracuj do sešitu

Matematika – Písemné násobení jednociferným činitelem

Nové učivo – nebojte se, určitě všichni pochopíte 🙂 Nejprve se podívejte na dvě videa, která vám perfektně vysvětlí postup 🙂

A teď složitější příklady 🙂

Zda jste pochopili – můžete si vyzkoušet a vypracovat do sešitu

Učebnice str. 150 cv. 2 – vypracuj celé cvičení bez odhadu výsledků, zkoušky si ověř na kalkulačce 🙂

Úterý

Český jazyk – opakování učiva

Učebnice

str. 115 – Říjen – cv. 3 – vypracuj do sešitu. Zopakuj si – základní škladební dvojice = podmět a přísudek.

Přísudek hledáme ve větě jako první, zpravidla ho vyjadřuje sloveso a to my už známe. Podtrhni vlnovkou červeně. Pak se ptáme – Kdo co to dělá? Odpovědí je zpravidla podstatné jméno = Podmět, ten podtrhneme rovně modrou. Příklad:

Anička zpívá ve školním souboru. – najdu si sloveso – zpívá 🙂 podtrhnu červenou vlnovkou 🙂 Ptám se – kdo zpívá ve školním souboru? Odpovím – Anička. Anička = podmět, podtrhnu rovnou čarou modře. To je vše a dál už každý sám 🙂

str. 115 – Listopad – cv. 1. – vypracuj do sešitu: ke každému slovu nadřazenému napiš 3 slova podřazená 🙂

str. 115 – Listopad – cv. 2 – vypracuj do sešitu první dva sloupce 🙂

str. 115 – Listopad – cv. 3 – vypracuj do sešitu třetí a čtvrtý sloupec 🙂

str. 115 – Listopad – cv. 4 – vypiš na řádek pouze slova se stejným kořenem VOD 🙂 víc nic 🙂

Matematika – procvičování

Učebnice

str. 151 – cv. 7 – pořádně si pročti, můžeš se znovu podívat na druhé video 🙂

str. 151 – cv. 8 – a) i b) – vypracuj do sešitu, zkoušku můžeš provést kalkulačkou

str. 151 – cv. 12 – vypočítej do sešitu

Středa

Český jazyk – opakování učiva

Učebnice

str. 118 – Duben – cv. 1 – vypracuj do sešitu podle pokynů 🙂 Pozor, ve cvičení nejsou pouze podstatná jména a slovesa, ale jsou zastoupeny všechny slovní druhy, ty máš vybrat pouze dva – PODSTATNÁ JMÉNA  a  SLOVESA 🙂 ostatní slova nikam nepíšeš 🙂

Doplň si všechna nevyplněná cvičení v pracovním sešitě Procvičování pravopisu

Požádej rodiče, aby ti nadiktovali diktát na str. 113 – Červen – vyber si ten, který jsi ještě nepsal 🙂

Matematika – procvičování

Učebnice

věřím, že postoupu násobení rozumíš a tak bude hračka další cvičení 🙂

str. 152 – cv. 13 – důkladně prostuduj postup

str. 152 – cv. 14 – vypočítej, bez zkoušky

str. 152 – cv. 17 – vypracuj do sešitu

Čtvrtek

Český jazyk – opakování učiva

Učebnice

str. 118 – Duben – cv. 2 – vypracuj do sešitu 🙂

str. 119 – Duben – cv. 3 – vypracuj do sešitu první a druhý sloupec 🙂

str. 119 – Květen – cv. 1 – vypracuj do sešitu první, druhý a třetí sloupec 🙂

vzor: plavání – plavat, psaní – psát, ….

str. 119 – Květen – cv. 2 – vypracuj dle pokynů 🙂

Využij zkratky: minulý čas = M, přítomný čas = P, budoucí čas = B. Na stránce v sešitě si uděláš tři sloupce s nadpisem: M   P   B – a pak už jen píšeš slova tam, kam patří 🙂

Tímto jste si zopakovali vše, co bylo v letošním školním roce v plánu 🙂 Jak jste učivo pochopili, uvidíme po prázdninách 🙂

Matematika – procvičování

Učebnice

str. 153 – cv. 21 – pozorně si prostuduj, násobení s nulou je záludné 🙂 ale velmi jednoduché 🙂

str. 153 – cv. 22 – vypočítej do sešitu, zkoušku si proveď kalkulačkou 🙂

str. 153 – cv. 25 – vypočítej podle vzoru 🙂 šikovní z vás mohou psát rovnou výsedky roznásobení 🙂

Veškeré učivo geometrie budeme probírat ve čtvrtém ročníku 🙂

Pátek

Přinesu do školy vše, oč jsem byl / byla požádán / požádána 😀

 

Tímto jsme ukončili třetí třídu 🙂

Děkuji, že jste zvládli všechny úkoly a těším se na viděnou při předání vysvědčení dne 26. června 2020 – čas bude upřesněn 🙂

Jana 🙂