Využili jsme pozvání k návštěvě naší knihovny. Milé knihovnice paní Colašová a Pavelková nám připravily zajímavý program. Nejprve jsme se dozvěděli jak si půjčovat knihy, že můžeme každou druhou neděli navštěvovat klub Sovičky a tuto neděli se zapojit  do programu Krabice od bot – zabalit dárek pro potřebné děti. Pak už jsme se rozdělili do skupin a vyráběli záložky do knih, odpovídali na dotazník o čtení knih, plnili úkoly a prohlíželi knížky, které nás zaujali. Nakonec jsme dostali bonbón na cestu a někteří z nás si odnášeli pracovní listy k Bartu Simpsonovi s možností zapojení do soutěže. Děkujeme za poučení i  příjemně strávené chvíle.