V pátek 23. 9. děti navštívily program v knihovně na téma VODA. Naučily se rozpoznávat druhy vody pomocí smyslů, zahrály hru, podle které zjistily, jak mnoho vody na Zemi je. Společně jsme diskutovali o zážitcích u vody a nakonec děti ztvárnily své asociace na papír ve spojení s vodou. Tímto děkujeme paní Pavelkové za zajištění programu v místní knihovně.