Mikuláši, Mikuláši, já jsem pořád hodný byl, úkoly jsem řádně plnil, maminku jsem nezlobil.
Kdyby tady možnost byla, chtěl bych sladkost od anděla. Slibovaly děti v první třídě.