I letos jsme přinesli jablka, mrkev, kukuřici a vyrazili ke krmelci přidat dobrůtky zvířatům.