1. 2. 2021

Harmonogram konzultačních hodin

Pondělí 1. 2. 2021

8,00 – 8,55

9,00 – 9,55

10,00 – 10,55

11,00 – 11,55

12,00 – 12,55

Stratil

ÚTERÝ 2. 2. 2021

8,00 – 8,55

9,00 – 9,55

10,00 – 10,55

11,00 – 11,55

12,00 – 12,55

Janata

Krejčová

Labaj

Čapková

STŘEDA 3. 2. 2021

8,00 – 8,55

9,00 – 9,55

10,00 – 10,55

11,00 – 11,55

12,00 – 12,55

Malíková

Bahenská

Honková

Falešník

Kmečová

ČTVRTEK 4. 2. 2021

8,00 – 8,55

9,00 – 9,55

10,00 – 10,55

11,00 – 11,55

12,00 – 12,55

Láník

Winkler

Smetanová

Holubová

Kovač

Žáci budou mít roušku.

Konzultace jsou dobrovolné, může být přítomen zákonný zástupce.

Žáci si přinesou s sebou věci ke konzultaci – učebnice, sešity, psací potřeby.

Sledujte denně stránky školy (třídy + aktuality), kde budou další pokyny.

Pokud budete potřebovat jinou dobu konzultace lze telefonicky domluvit jiný termín a hodinu.

Mgr. Pecová Zdenka, tř. uč.