6. 5. 2020

str. 34 cv.1 Musí být stejné jednotky!

S = a . b       S = 4 . 8  S = 17 . 19

S = 54 cm2 S = 32 cm2 S = 153 cm2

S = 20 . 5      S = 12 . 19    S = 75 . 50

S = 100 km2 S = 228 dmS = 3750 cm2

S = 8 . 2       S = 28 . 60     S = 60 . 1,5

S = 16 mS = 1 680 mm2 S = 90 m2 nebo 900 000 cm2

S = 7 . 14     S = 9 . 3     S = 4 . 9

S = 98 mm2 S = 27 km2 S = 36 dm2

Rozšiřující, nepovinné cv. 2

Druhou stranu vypočítáme tak, že vydělíme obsah délkou dané strany.

n = S : m      l = 6 000 : 50

n = 20 cm    l = 120 m

s = 100 : 5   p = 864 : 9

s = 20 m      p = 96 km