Milí žáci,

ukončení školy před Vánocemi je v pátek 18.12.2020.

Tento den si budeme předávat dárky. Žáci nebo rodiče žáků,  kteří vědí dopředu, že nepůjdou v pátek  do školy, přinesou dárek dříve.

Úkoly na vánoční prázdniny, budou na stránkách třídy. Proto i nadále sledujte stránky třídy a školy.                                                                   Mgr. Pecová, tř. uč.