15.11.2020

Hodnocení domácích úkolů

Velmi mě těší, že po kontrole Vašich sešitů, můžu říct, že jste se všichni až na ojedinělé výjimky, velmi zlepšili ve výkonech a správnosti řešení zadaných úkolů.

Mám též velkou radost, že i úprava Vašich sešitů je mnohem lepší, přehlednější a pěknější než dříve.

Je vidět, že si prohlížíte doprovodná videa a pracujete podle nich. Z videa až na jednu výjimku (neomluvenou) se všem podařilo udělat test z vlastivědy – CHVÁLÍM!!! 

Chválím také velmi pěkná, zajímavá a u všech téměř bezchybná vyprávění ve slohu. Tvoříte pěkné smysluplné věty.

Český jazyk:

Celkově jste se velmi zlepšili v pravopise, úpravě sešitů, přehlednosti a správnosti doplněných pracovních sešitů.

Jmenovitě chválím za bezchybně doplněné pracovní sešity z ČJ:

Lucie Holubová, Ruda Winkler, Erik Stratil a Láník Matyáš

výborně si také vedli:

Bahenská Terezka, Čapková Alenka, Smetanová Eliška, Kmečová Laura, František Falešník, Šimon Janata, Labaj Tomáš a Daniel Kovač.

 

Matematika

V matematice až na jednu výjimku chválím všechny žáky za téměř bezchybné převody jednotek času, správné řešení a zápis slovních úloh a správné řešení a zápis příkladů písemného násobení a dělení.

 

Vlastivěda – pracovní sešity

Úkoly splnili všichni žáci. Někteří poctivěji i se zápisem do linek, většina doplnila cvičení.

Nejlépe si vedli:

Ellenka Krejčová, Erik Stratil, Eliška Smetanová, Lucie Holubová, Terezka Bahenská a Alenka Čapková.

 

Výborně pracovali také:

Šimon Janata, Falešník František, Labaj Tomáš, Daniel Kovač a Ruda Winkler.

Mgr. Zdenka Pecová, tř. uč.