Jak jsme modelovali a rýsovali přímky a jejich vzájemnou polohu v rovině.