Jelikož, je březen – Měsíc knihy, tak jsme ve středu 23. března opět zavítali na exkurzi do místní knihovny. Jelikož většina z nás už jsou výbornými čtenáři byla pro nás chvíle v knihovně mnohem zajímavější než na začátku roku a hodinku mezi knížkami jsme si moc užili.