Velmi často mi rodiče píší o zaslání úkolů při absenci dítěte ve škole. Uvědomme si, že dítě ve třetí třídě je v těchto věcech plně samostatné. Podporujme tedy jejich samostatnost a nevyřizujme věci za ně, pokud to není nutné.

Jednodenní či dvoudenní absence – úkoly si žák zajistí sám. Má mnoho spolužáků, za kterými si může zajít a zjistit si úkoly, popřípadě dopsat sešity. U těchto absencí očekávám dopsání úkolů i látky během jednoho až dvou dnů.

Vícedenní absence – po domluvě s rodičem odesílám úkoly po spolužákovi, případně si tyto úkoly rodič vyzvedává ve škole. Dopsání úkolů i látky očekávám do týdne.

Dále pak reaguji na omluvenky psané na různých listech papíru – každá omluvenka patří do Žákovské knížky (i uvolnění z TV). Omluvenky z družiny pak pište do družinového deníčku.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Nikola Kopecká