V tento den přišli všichni vyparádění do svých nejlepších kostýmů – čarodějů, čarodějnic, kouzelníků a kouzelnic. Přehlídka byla náramná a pak se celý den kouzlilo a čarovalo – lektvary, čarodějné složité příklady, zaříkadla a čáry. A na závěr nechyběl ten pravý čarodějný rej.