Cube story je hra, kde si děti vytvoří příběh pomocí hodu kostkami. Slova použijí ve větách a věty v příběhu. Rozvoj fantazie u dětí.