20.5.2020

V letošním roce slaví naše krásná škola sté výročí. Je to 100 let, co byla přistavena větší část budovy a škola dostala téměř dnešní podobu. Později byly přistaveny tzv. „sociálky“. Před čtrnácti lety, kdy slavila škola 150 let od svého otevření, jsme uspořádali malou oslavu tím, že byla provedena částečná výměna oken a následující rok tato rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena. Nyní je ve škole mnoho změn, většinou těch vnitřních, které nejdou „zvenku“ tak vidět. A když už byly ty koronavirové dny, tak jsme využili tvůrčí elán a přispěli ke kráse budovy, protože si jí velmi vážíme. Název našeho ŠVP to nakonec říká jasně – „Veselá škola – Tvořivostí k poznání“. Děti vytvořily nádherné keramické dílo a paní učitelky se postaraly o to, aby vyniklo. Celé dílo instaloval pan učitel a až na tu nevzhlednou „šopu“ a sokl – můžeme říct, že máme krásnou školu a tu svou školu máme opravdu rádi. Chce to jen chtít 🙂