Stavba věty – skupinová práce, najdi slovní druhy a poskládej větu podle vzoru