6.1. Dobrý den. Na obrázku máte přehled všech sloves, která jste se zatím naučili. Procvičujte tvorbu krátkých vět např. : Já plavu. Ona jí. On pije……. apod.

Překlad sloves: jumping (skáču), skipping (poskakuji)

V pracovním sešitu vypracujte str. 24 a 25 Cvičení 1: Zakroužkujte písmeno A nebo B tak, aby tvrzení bylo pravdivé. Cvičení 2: Odpovězte Yes, she is, Yes. he is  ebo No, she is’nt, No, he is’nt. Pozor na použití správné osoby. Cvičení 3: Doplňte slova z nápovědy na správná místa. Cvičení 4: Nakreslete obrázky a popište celými větami. např. In this picture I’m swimming.

V příštím týdnu budou konzultace. Jejich součástí bude i Angličtina, Vlastivěda a Přírodověda. Nezapomeňte učebnice a pracovní sešity!!!