3.5.2022

PS str. 50 –  51 cv.  1. Najdi CD a napiš věty podle vzoru. Cv. 2: Kde se obvykle nacházejí tyto věci? Přiřaď slova z rámečku A ke slovům z rámečku B. Napiš věty s There is nebo There are. Cv. 3: Přečti text a přiřaď k číslům názvy budov. Cv. 4: Odpověz na otázky o tomto městě ze cv. 3. DÚ: cv.  Utvoř otázky a najdi k nim odpovědi. 3 rámečky I can: Doplňuj údaje do mezer. Potom zaškrtni odpovídající rámeček.1: umím pohovořit o domovech a pokojích. 2: Umím říci, co lidé umějí a co neumějí dělat. 3: Umím říci, kde se ve městě nacházejí určitá místa. Opakování slovíček z PS str. 76 – 77 a mluvnice str. 70 – 71.

Uč: str. 62 – příprava k opakování Revision.