22.3.2022

Opakování učiva. DVD s pracovním listem na téma volný čas a sporty.

DÚ: Opakování slovíček, gramatiky – viz přehled v PS!!!