2.6.2022

Uč. str. 68 – přečti si článek. Vyhledej si odpovědi na 2 otázky – cv. 1a).Cv. 2 – doplň do vět slova z nabídky. Věty najdeš v textu.

PS: str. 55 cv. 5 – Podívej se na obrázek. Oprav věty. Použij stažené tvary. Pracuj podle vzoru.

DÚ: PS str. 56 – cv. 1: Přiřaď slova ze sloupce A ke slovům ze sloupce B. Zkontroluj si podle slovníku v PS a nauč se tato slovní spojení!!!