17.3. 2022

PS: Kontrola DÚ – str. 40 – 41. Za DÚ* si můžeš vypracovat cv. 5 na str.39.

Uč. str. 51: příprava projektu 4. ( ukázky prací jsou vystaveny ve třídě)

Unit Test 4. ( nepřítomní žáci si ho napíší po příchodu do školy).