5.1. Podívej se na novou kapitolu Skupenství látek v učebnici str. 37 – 39 a stručně vypracuj odpovědi na otázky 1 – 5 Ostatní pokusy si necháme do školy. Vypracované otázky odevzdej příští týden spolu s Čj a M.

V pracovním sešitu vypracuj str. 23