27.1. Dobrý den. Tento týden se seznámíte s obdobím nástupu Habsburků na český trůn. Tuto kapitolu máte v učebnici na str. 50 – 52. Na str.52 je portrét císaře RudolfaII. od malíře Arcimbolda. Portrét je jakoby složený z ovoce a zeleniny. Najděte si na internetu další obrazy tohoto malíře a nakreslete podobně svůj portrét nebo portrét někoho z rodiny nebo svého kamaráda.