Český jazyk – Slabiky Ma a Má, dbejte na vázanou výslovnost, Zdokonalujeme čtení str. 1, Živá abeceda str. 9

Matematika – str. 11, procvičit pořadové číslovky, Procvičujeme s Matýskem, str. 7, znázornění počtu