22.10.2020

Cvičení 1. z učebnice některé pěkně potrápilo, takže jaké jsou správné odpovědi?

Živočichové vylučují oxid uhličitý, pot, moč a trus. Pobavil jsem se.

Vdechují kyslík a vydechují oxid uhličitý.

Někteří ptáci odlétají do teplých krajin, někteří živočichové spí zimním spánkem, někteří obrůstají hustší srstí, dělají si zásoby apod…..Byli jste šikovní!!!

Dnes se podívejte na stranu 20. učebnice a pozorně si pročtěte kapitolu o ptácích. Dozvíte se, jaká je stavba jejich těla, jestli svá mláďata krmí nebo ne, jak je dělíme podle jejich potravy.

Odpovězte na otázky ve cvičení 4 – 6 písemně, ale o odevzdání se domluvíme až po prázdninách, podle toho, kdy se do školy budete vracet.

Krásné, i když trošku zvláštní prázdniny přeje Karel Frantel