Český jazyk – Učebnice str. 14/ cv. 5 – 7, jedna věta podle cv. 7 do písankového sešitu

Matematika – Učebnice str. 13/cv. 7, str. 14/ cv. 1 – 3

Psaní Písanka str.13

Prvouka – Učebnice str. 8/ Opakování písemně