Český jazyk – Diktát: Učebnice str. 62/cv. 4 po zelená pažitka na čtvrtek, Učebnice str. 64/ cv. 1 a 2, PS str. 6/cv. 1 a) a 3 první sloupeček

Matematika – Matýsek str. 37, Učebnice str. 19/cv. 4, str. 20/cv. 1

Psaní – Písanka str. 21