Český jazyk – Učebnice str. 62/cv. 4, PS str. 5/cv. 2, Doplňovačka na známky: R- bář-  ch- taj-  na ud – ce kapr-  a št – k – . Sed-  na lod-  kousek od břehu.

Chod- me se na ně d- vat. Vžd-  jsme  pot- chu a pozorujeme děn- . Vydrž- me i celou hod- nu, jenom si vyměňujeme pohled- .An-  se neh- báme,

ab- chom  r- by neplaš- li.

Matematika – Matýsek str. 31- 33, Násobilka dvou zpaměti.