Dnes jsme pracovali s internetovými stránkami školákov.eu. Český jazyk 2. třída, kapitola Souhlásky a Matematika 2. třída, kapitola Násobení a dělení 2.

Děti tak mohou procvičovat doma poznávání tvrdých a měkkých slabik ve slovech a násobky 2 zpaměti.