Český jazyk – PS str. 4/cv.7 a 8

Matematika – PL počítánído 20 s přechodem, slovní úlohy do 10

Psaní – Diktát písmen