Český jazyk – Pracovní list Vymysli vlastní jména na všechna písmena abecedy, Procvič si poznávání jedno, dvou, troj a čtyřslabičných slov.

Matematika – Geometrie Učebnice str. 5