30.3.2022

ČJ: uč. str.69 ústně. Psali jsme diktát 7b) str. 66.

M: pracovali jsme s vytrhanými násobky 2. Násobilku 2 – zpaměti!!!

PRV: uč. str. 45 – přečíst – povídali jsme si o velikonočních zvycích.

Čtení – mimočítanková četba, Písanka str. 22.