29.4.2022

Připomínám exkurzi v pondělí 2.5. – sraz u školy 7.10hod, odjezd autobusu 7.22. S sebou batůžek, sportovní oblečení, svačinu a pití, peníze na drobnou útratu. ( 170 Kč, kdo mi nedal na jízdné a vstupné).

Dnešní práce a úkoly:

ČJ: opakování párových souhlásek – PL. Naučit se zpaměti slova z tabulky v uč. str.77.

M: G: PS str. 31 – samostatná práce.

Čtení – mimočítanková četba. DÚ: připravit hlasitým čtením str. 80.