27.5.2022

ČJ: Sloh – uč. str. 87 + úkol, vypracuj na papír.

M: G: PS 6: doplnění údajů o trojúhelníku. PS 7 str. 5.  (Nestihli jsme udělat cv. 3). Opakování údajů o čtverci a obdélníku, rýsování přímek a úseček, měření.

Čtení: Čít. str. 91 + úkol na papír. Opakování čtení karty 23, 24.  ( Nestihli jsme udělat, dokončovali jsme úkol ze slohu). Mimočítanková četba.