13.5.2022

ČJ: PS str. 21

M: Opakování G: Vyznačování bodů, rýsování přímek a úseček, měření délky úsečky a rýsování úsečky dané délky. PS: doplnit čtverec – popis vrcholů:  A,B,C,D ( Oprava: na pondělí připravit str. 32). Perfektně se naučit zpaměti násobení a dělení 2,3,4!!!

Čtení: Vlastní mimočítanková četba.