12.5.2022

ČJ: Uč. str. 81.

M: Procvičování násobilky – test, soutěž.

PRV: PS str. 57 – dokončit.

Čtení – nácvik básničky Svátek matek. Psaní: Do písankového sešitu opiš prvních 6 řádků.

DÚ: Na pondělí si připrav z PS z matematiky str. 31.