11.4.2022

ČJ: PS: str. 13.

M: PS: dokončit str. 20. Procvičovat pamětné násobení a dělení 2.

PRV: Opakování. Oprava, správné odpovědi ze str. 49,50 v PS. Uč. str. 48 – zopakuj si jarní květiny a také stavbu těla rostliny. Dopravní výchova –  plnění PL.