Učebnice strana 6/3,4 ústně
Pracovní sešit strana 3/9,10