5.11.2020

Abeceda: str. 34 a 35, postup jako u předchozích stránek.

Písanka 1: dokončit strany 27 a 28.

Matematika 1. str. 22 vyvození sčítání do 5, stejný postup jako na str.18 u čísla 4.

Prvouka: Pexeso – pracuj podle návodu, uchovej v obálce nebo kapsičce., str. 21 – vypracuj test podle zadání, které ti přečtou rodiče. Vrať se na stranu 14 a splň úkol 1  a 2 z M a na straně 15 úkol 3.

Projděte si prosím všechny pracovní sešity, některé úkoly dětem chybí, tak ať si je doplní.