3.11.2020

Český jazyk – pracovní list písmeno P, u třetího úkolu je řešení zakroužkovat v prvním řádku bp, protože ostatní písmena jsou stejná, ve druhém řádku pak PR a ve třetím nh. ( jedná se o procvičení zrakového vnímání rozdílů), ostatní úkoly podle zadání. Básničku o pejskovi  nalepit do sešitu písmenkáře a naučit se zpaměti, vybarvit – zakroužkovat všechna písmena P,p.

Soubor ilustrované slabiky posílám na procvičení vyvozování čtení slabik podle obrázků. Příklad: má – máma, vy říkáte slabiku, dítě ukazuje obrázek a obráceně, řeknete máma a dítě vám ukáže slabiku s obrázkem. Tento soubor si ponecháte doma a já vám budu posílat další slabiky. obrázky mohou děti vybarvovat, s některými již začaly.

Pracovní list na uvolňovací cviky – splnit úkoly dle zadání, obě strany.

Matematika – procvičování psaní číslice 5 a druhý PL splnit obě strany.

Tyto pracovní listy zase odevzdáte ve čtvrtek  5.1. v době od 10.00 do 11.00 hodin, opět u okna naší třídy a vyzvednete si opravené pracovní sešity.