Český jazyk – Slabikář str. 12, Zdokonalujeme str. 13

Matematika – Učebnice str. 16