Český jazyk – Slabikář str. 11/ cv. 2 a 3, Zdokonalujeme str. 8 a str. 9/ cv. 1

Matematika – Učebnice str. 28/ cv. 5 – 8, Matýsek str. 20/ cv. 1 a 2

Psaní – Písanka str. 14 a 15